Skip to content

Om bloggen

Om bloggen

Var byudvikling nogensinde et spørgsmål om arkitektens flittige arbejde ved køkkenbordet, er denne tid nu for længst forbi. Byudvikling er en tværfaglig disciplin med streg under udvikling og strategi. Skal byudvikling lykkes, skal planarbejde, bæredygtige trafikløsninger, design, økonomi, miljøstærke løsninger, salgbarhed og ikke mindst spandet af tid gå op i en højere enhed.

Denne blog handler om byudvikling i al sin bredde – om omdannelse af erhvervsområder, om etablering af bæredygtige forsyningsløsninger, om masterplaner med hensigtsmæssige trafikløsninger, om vilde vovede byrum og detailhandelsløsninger, der gør det attraktivt at være handlende på begge sider af disken.

Byudvikling er koordinering af faglige input, det er liv og inviterende rammer, der appellerer til os alle – sammen eller hver især, det er omgivelser tænkt til både unge og ældre, drenge og piger, kvinder og mænd, gående og kørende – og både sommer og vinter. 

Bag bloggen står udviklingschef Mette Mogensen, som gennem de senere år har arbejdet på tværs af COWI med byudvikling.  Mette er arkitekt og med særlig viden inden for bevægelse i byrum, kulturen som driver og byudvikling som en tværfaglig disciplin.

Mette henter sparring og viden fra kloge kollegaer, med stor indsigt i alle aspekter af bæredygtig byudvikling, både inden for miljø, økonomi, kultur, socialt og energimæssigt og fra kollegaer med spidskompetencer indenfor planarbejde, bydesign, detailhandelsstrukturer, rekreativ udnyttelse af vand i byerne, oversvømmelsesplaner, kortlægning, matrikulering, jura, havstrømme, visualiseringer, borgerinddragelse, trafik- og parkeringsløsninger, havneudnyttelser osv.

Reklamer
%d bloggers like this: